Казкі, вершы, загадкі, гульні і многае іншае на беларускай мове
можна знайсці тут:

http://www.veselka.by/ 

http://kazki.by/